Heading 1

רכיבה טיפולית

?מהי רכיבה טיפולית

ברכיבה טיפולית המטופל לומד מיומנויות רכיבה, ודרך העבודה עם הסוס ושימוש בתכונות הייחודיות שלו ניתן להגיע למטרות אליהן שואף המטופל בדרך מעט שונה מהרגיל. בטיפול נעשה קשר במשולש הנוצר בקשר שבין המטפל, הסוס והמטופל: המטופל נפגש דרך הרכיבה עם התמודדויות שונות איתן מגיע, נוצר קשר עם הסוס ועל מדריך הרכיבה מופקדת העבודה לחבר בין שניהם.

תפקיד המטפל הוא לתווך למטופל את הדברים שעולים בטיפול (בין אם זו הרגשת הצלחה מסחררת או שנתקלים בתסכול) וכמובן לדאוג לסוס שייהנה גם הוא מהטיפול.
רכיבה טיפולית פונה למגוון רחב של תחומים: התחום הפיזי, רגשי והקוגנטיבי. למידת מיומנויות רכיבה היא מהנה בפני עצמה, ותוך כדי מקנה לילד או המטופל תחושת מסוגלות עצמית, ביטחון, שליטה, עבודה על יכולת תכנון והתארגנות ועוד כל כך הרבה מעבר. 
מוזמנים להגיע ולנסות

רכיבה טיפולית.jpg